‘DISASTER PREPAREDNESS’ SA MGA ESTUDYANTE, PALALAKASIN NG UN…

‘DISASTER PREPAREDNESS’ SA MGA ESTUDYANTE, PALALAKASIN NG UNESCO
Itinutulak ng UNESCO na matutunan ng estudyante sa paaralan ang paghahanda sa paparating na kalamidad. Ang problema kasi sa ilang paaralan sa Pilipinas ay might kakulangan sa pagsagawa ng ‘Disaster Preparedness.’ Ulat ni Jove Francisco.


resource